Spread the love

W 2010 roku oszacowano liczbę osób z  migotaniem przedsionków na prawie 21 mln mężczyzn i 12 mln kobiet. Wśród dorosłych w średnim wieku, w Europie

i Stanach Zjednoczonych, migotanie przedsionków wystąpi u co czwartej osoby. Przewiduje się, że do 2030 roku liczba pacjentów z tym schorzeniem w Europie może zwiększyć się do 17 mln.

Migotanie przedników częściej występuje u osób starszych oraz u pacjentów z takimi chorobami, jak choroba wieńcowa, wady zastawkowe, otyłość, cukrzyca lub przewlekła choroba nerek.

Dlaczego temat kardiowersji zaczynam od migotania przedsionków? Z tego powodu, że głównie wykorzystuje się ją do leczenia tego rodzaju zaburzenia rytmu.

Kardiowersja jest zatem metodą, która kardiolodzy wykorzystują do przywracania prawidłowego rytmu serca  – rytmu zatokowego.

Kardiowersję można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszym jest kardiowersja farmakologiczna, w której wykorzystujemy leki. Zwykle podajemy je dożylnie pod kontrolą telemetrii, czyli ciągłego EKG. Krzystamy z takich leków antyarytmicznych jak amiodaron lub propoafenon. W drugim używamy prądu elektrycznego – „elektrycznego resetu” Ta druga metoda odbywa się poprzez zewnętrze przyłożenia do klatki piersiowej dwóch elektrod. Jedną elektrodę przykleja się do mostka, drugą w okolicy koniuszka serca.  Poprzez takie ułożenie elektrod wytwarza się bieguny elektryczne, których zadaniem jest przeprowadzić ładunek elektryczny przez oś serca. Brzmi strasznie, jednak kardiowersję elektryczną wykonuje się w znieczuleniu, po to żeby pacjent nie odczuwał bólu. Nad przebiegiem zabiegu czuwa dwóch lekarzy: anestezjolog i kardiolog. Czas trwania kardiowersji elektrycznej jest zwykle bardzo krótki. Gdy pacjent zapada w głęboki sen po podaniu dożylnego środka znieczulającego, pod kontrolą EKG, wyzwala się impuls elektryczny za pomocą defibrylatora. Energię impulsu wybiera się w zależności od rodzaju arytmii i waha się ona  od 75 J (Dżuli)- do 360 J. Sam moment resetu elektrycznego jest zsynchronizowany z wykresem EKG w ten sposób, aby zsycnochronzwoać się z pracą przedsionków, a nie komór.

 

Ca należy wiedzieć przed zabiegiem?

 

Przede wszystkim musimy ustalić, jak długo trwa arytmia. Jest to o tyle ważne, gdyż migotanie przedsionków sprzyja powstawaniu skrzeplin. Jeżeli czas trwania arytmii nie jest możliwy do ustalenia, to przed wykonaniem kardiowersji należy poddać pacjenta leczeniu przeciwzakrzepowemu na min. 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem.

Przed kardiowersją należy wykonać echo serca i skorzystać z porady kardiologa, aby uzyskać informację, czy serce pacjenta ma odpowiednie warunki, aby wdrożyć tę procedurę.

 

W dniu zabiegu należy przyjąć  leki, popijając je mała ilością wody  i pozostać na czczo. Trzeba również powstrzymać się od jedzenia i picia przez 4 godziny po zabiegu.

Pacjent może z reguły wyjść do domu już tego samego dnia, pamiętając o tym, żeby przynajmniej  raz w miesiącu wykonać EKG u Lekarza Rodzinnego.

Basia Łęczycka

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie w trakcie specjalizacji z kardiologii. Fascynatka nowych mediów i innowacji nie tylko w dziedzinie medycyny.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *