Lekcja anatomii – budowa serca

Spread the love

Wszyscy nosimy je w środku. Jest schowane gdzieś za mostkiem, otulone z obu stron płucami. Serce – pracuje dla nas nieprzerwanie w dzień i w nocy, ale jak jest zbudowane i jak działa?

Na wzór domu jednorodzinnego serce posiada cztery pokoje – dwa górne i dwa dolne. Górne pomieszczenia serca – dwa przedsionki –prawy i lewy, pełnią funkcję salonów, w których wita się gości. Owym gościem jest zawsze krew żylna, napływająca do serca odpowiednio: do prawego przedsionka – z ciała, do lewego – z płuc. Dolne pomieszczenia to komory. Z nich krew wypływa: do płuc z prawej komory, do ciała z lewej komory. Pomiędzy dwoma przedsionkami i dwiema komorami znajdują się ściany – odpowiednio przegrody: międzyprzedsionkowa i międzykomorowa.

Jak w każdym przyzwoitym domu w sercu są również drzwi. Znajdują się one pomiędzy komorami i przedsionkami i noszą nazwę zastawek. Pomiędzy lewą komorą i lewym przedsionkiem znajdują się drzwi dwuskrzydłowe – zastawka dwudzielna. Pomiędzy prawą komorą i prawym przedsionkiem są drzwi trójskrzydłowe – zastawka trójdzielna. Drzwi – zastawki są bardzo mocne i szczelne, tak żeby krew nie mogła się cofać pomiędzy pomieszczeniami.

Nasz dom – serce posiada też własną elektrykę i hydraulikę. Instalacją hydrauliczną są trzy tętnice wieńcowe, które odchodzą od głównej arterii organizmu – aorty. Są one jedynym źródłem składników odżywczych dla mięśnia sercowego. Instalację elektryczną tworzy układ bodźcotwórczo-przewodzący, którego nadrzędnym ośrodkiem jest sercowy rozrusznik – węzeł zatokowo-przedsionkowy. To on wysyła co sekundę sygnał elektryczny, aby wywołać synchroniczny skurcz wszystkich jego komórek. […]„Konsekwencją zakłóceń w układzie elektrycznym nie są bynajmniej spięcia czy migotanie żarówek, lecz nagła śmierć.” […]*

Na podstawie książki “Genialna maszyna – biografia serca” – Stephen Amidon , Thomas Amidon

*”Genialna maszyna – biografia serca”

Basia Łęczycka

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie w trakcie specjalizacji z kardiologii. Fascynatka nowych mediów i innowacji nie tylko w dziedzinie medycyny.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *