Spread the love

Mówi się, że rak trzustki to cichy zbójca. Jest w tym dużo racji, gdyż jest to choroba rozwijająca się podstępnie i długo potrafi być bez objawowa.

rak trzustki1

Rak trzustki stanowi około 3 % nowotworów złośliwych. Najczęstszym rodzajem raka trzustki jest gruczolakorak przewodowy i stanowi 85% przypadków wszystkich zachorowań Pozostałe przypadki guzów trzustki stanowią guzy endokrynne –  wśród nich 50 % to wyspiaki, a 20 % guzy wytwarzające gastrynę. Na raka trzustki chorują częściej mężczyźni – u nich rak częściej zlokalizowany jest w głowie trzustki, u kobiet w trzonie i ogonie.

Rak trzustki przyczyny i czynniki ryzyka

CZYR

Wśród czynników ryzyka można wymienić te, na które mamy wpływ, (tzw. czynniki modyfikowalne) i te, które są od nas niezależne.

Czynniki modyfikowalne:

Do najważniejszych należy palenie tytoniu. Czynnikiem rakotwórczym są bowiem głównie nitrozoamiy, znajdujące się w dymie tytoniowym.

Dieta. Uważa się że nadmierne spożycie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego może mieć wpływ na wzrost ryzyka zachorowania na raka trzustki.

Czynniki zawodowe. W grupie ryzyka znajdują się głównie pracownicy przemysłu chemicznego, którzy narażeni są na kontakt z pestycydami, chlorkami metali, dwuchlorkiem etylu, chorhydryny, etylenu, propylenu i benzydyną.

Otyłość . Ludzie z nadwagą mają o 20 % większe ryzyko zachorowania na raka trzustki niż ludzie z prawidłową wagą

Czynniki od nas niezależne:

Wywiad rodzinny. Nasze ryzyko zachorowania na raka trzustki wzrasta kilkakrotnie, jeżeli

 w najbliższej rodzinie ( rodzice lub rodzeństwo) mieliśmy chorego na raka trzustki.

Choroby predysponujące. Wcześniejszy wywiad długoletniej cukrzycy oraz przewlekłego zapalenia trzustki zwiększa ryzyko wystąpienia raka trzustki

Rasa. Ludzie pochodzenia afroamerykańskiego oraz osoby z populacji Żydów Aszkenazyjskich mają większe predyspozycje do zachorowania na raka trzustki.

Wiek. Prawdopodobieństwo zachorowania na raka wzrasta wraz z wiekiem. Płeć. Jak wcześniej napisałam, z obserwacji i badań wynika, że częściej na raka trzustki zapadają mężczyźni.

Rak trzustki objawy

We wczesnym stadium choroba przebiega bezobjawowo. U ponad 20 % osób, w momencie rozpoznania, proces nowotworowy jest już bardzo zaawansowany, z zajęciem okolicznych węzłów chłonnych, sąsiednich narządów, oraz z przerzutami odległymi.

Objawy zależą od lokalizacji guza, wielkości i stopnia zaawansowania. Do typowych należą: utrata masy ciała, żółtaczka i ból brzucha.

Ból  zlokalizowany jest najczęściej w okolicy nadbrzusza i promieniuje do kręgosłupa. Ma charakter piekący i gniotący.

Żółtaczka, zwłaszcza bez kolki żółciowej, jest ważnym objawem raka trzustki. Ma ona zwykle charakter zaporowy, należy do  późnych objawów choroby i zwykle świadczy o jej zaawansowaniu.

Ubytek masy ciała wiąże się zazwyczaj z utratą apetytu i występuje w 90 % przypadków wszystkich zachorowań.

Inne objawy raka trzustki to:

nudności

gorączka

 krwawienia z przewodu pokarmowego

zapalenia trzustki

zakrzepica wędrująca

Rak trzustki leczenie

Podstawowa formą leczenia jest usunięcie chirurgiczne masy nowotworowej W  zależności od zaawansowania choroby, stosujemy leczenie radykalne lub paliatywne.

Do radykalnych zabiegów operacyjnych, z całkowitym usunięciem masy guza, zaliczamy wycięcie głowy trzustki z dwunastnicą W przypadku guzów zlokalizowanych z trzonie lub ogonie, stosuje się całkowite lub częściowe obwodowe usunięcie tego narządu

Leczeniem uzupełniającym może być śródoperacyjna radioterapia, chemioterapia lub leczenie skojarzone.

Rak trzustki rokowanie

Rokowanie niestety jest złe. Wyniki leczenia są niezadowalające, a śmiertelność pooperacyjna jest duża Pięcioletnie przeżycie chorych leczonych radykalnie z powodu raka trzustki szacuje się na 3 do 18 %.

/skorzystano z materiałów Pancreatic Cancer Action/

Basia Łęczycka

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Aktualnie w trakcie specjalizacji z kardiologii. Fascynatka nowych mediów i innowacji nie tylko w dziedzinie medycyny.

Recommended Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *