Image

kardiowersja farmakologiczna

Kardiowersja
3 lata temu

Kardiowersja

W 2010 roku oszacowano liczbę osób z  migotaniem przedsionków na prawie 21 mln mężczyzn i 12 mln kobiet. Wśród dorosłych w średnim wieku, w Europie

i Stanach Zjednoczonych, migotanie przedsionków …
Więcej…

Linki do stron zaprzyjaźnionych: Kardiolog Biała Podlaska